Povzetek hrambe podatkov

Ta povzetek prikazuje privzete kategorije in namene za hranjenje uporabniških podatkov. Določena področja lahko imajo bolj specifične kategorije in namene od teh, ki so navedeni tukaj.

Spletno mesto

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Uporabniki

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Kategorije predmetov

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Predmeti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Moduli dejavnosti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Bloki

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno